2017-08-18

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych

do Komendy Powiatowej PSP w Ełku


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
na platformie ePUAP


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971 ze zm.):


dostarczanie dokumentów elektronicznych do KP PSP w Ełku możliwe jest za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Powiatowej PSP w Ełku na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl:

1. W celu złożenia wniosku do KP PSP w Ełkukonieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl 
2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu. Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KW PSP w Olsztynie:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie będą one wprowadzone do obiegu dokumentacyjnego KW PSP w Ełkui nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.
Nazwa organizacji na platformie ePuap: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku (kpelk)
link do usługi na ePUAP

Ważne dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych: powyższe zasady obowiązują także przy zawiadamianiu o uzgodnieniu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.