2017-08-18

Kierownictwo

Komendant Powiatowy - bryg. mgr inż. Marek Markowski

Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. bryg. mgr inż. Sławomir Litwinko