Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół końcowy z postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej 15.11.2018
Protokół końcowy z postępowania kwalifikacyjnego do służby
przygotowawczej 15.11.2018
15.11.2018 więcej
Wyniki V etapu naboru 15.11.2018
Wyniki V etapu naboru 15.11.2018
15.11.2018 więcej
Wyniki IV etapu naboru 14.11.2018
Wyniki IV etapu naboru 14.11.2018
15.11.2018 więcej
Wyniki II części III etapu naboru do służby 13.11.2018
Wyniki II części III etapu naboru do służby 13.11.2018
13.11.2018 więcej
Wyniki I części III etapu naboru 09.11.2018
Wyniki I części III etapu naboru 09.11.2018
09.11.2018 więcej
Wyniki II etapu naboru - 08.11.2018
Wyniki II etapu naboru - 08.11.2018
08.11.2018 więcej
Wyniki I etapu naboru 07.11.2018
Wyniki I etapu naboru 07.11.2018
07.11.2018 więcej
Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku.
Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku.
18.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się