2017-09-12

Struktura organizacyjna

Na podstawie decyzji nr 59/2016 z dnia  17 listopada 2016 roku Komendanta Powiatowego PSP w Ełku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku:

 

Rozdział III

 

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

§ 5.


1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
1) Wydział operacyjny                                 
2) Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna 
3) Sekcja organizacyjno-kadrowa 
4) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych  
5) Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych
6) Zastępca Komendanta w zakresie realizacji spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych 
7) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza